بارگذاری...
Empty cart

هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

کد خطای پکیج دیواری

کد خطای N01 در دستگاه های والترو مدل های B5_C2_D2_X5_ G8 و در مدل های G2 & R9با کد N2_N5 برای حسگر می باشد.
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل ذیل را کنترل نماییم :
گاز ساختمان وصل می باشد ؟
شیر گاز متصل به پکیج باز است ؟
سرشلنگی گاز بر اثر اجسام خارجی مسدود نشده است ؟
صافی گاز گرفتگی ندارد و مسیر ورودی گاز به شیر گاز باز است ؟
شیر گاز SiW/CNN از داخل توسط غبار مسدود نشده است ؟
ولتاژ ورودی به شیر گاز از حد تعریف شده برای کار شیر گاز ( شیر SiW ١٨۵ ولت و یا CNN ١۶۵ ولت ) کمتر نیست ؟
جرقه زن تولید جرقه می کند ؟
جرقه زن با مشعل فاصله لازم را دارد ؟ (٣_۵ میلیمتر)
سیم اتصال یا چینی جرقه زن اتصالی به بدنه ندارد ؟
حسگر به برد فرمان حس شعله را می دهد ؟
برد کنترل مشکل دارد ؟
در بعضی مدل ها برعکس زدن دوشاخه برق ورودی و یا وصل نبودن ارت هم می تواند این ارور را بدهد.
تنظیم نبودن گاز و فلنج دود

اخطار عمل کردن ترموستات یا فیوز حد:
این اخطار در اثر بالا رفتن دما در مدار گرمایش مشاهده می گردد که ترموستات حد مسئول این عملکرد است و می دانیم این قطعهدر حالت طبیعی بصورت نرمالی کلوز است. اگر اهم متر را در وضعیت بیزر یا بوق قرار دهیم با اتصال دو پایه به سیم های اهم متر صدای بوق را می شنویم که مشخص کننده سالم بودن ترموستات حد می باشد و در زمانی که دما در مدار بسته به حد تعریف شده در این قطعه (مینیمم٠٩ درجه و ماکزیمم ١١٠ درجه استفاده شده در دستگاه های مختلف) برسد این قطعه اتصال دو سر پایه های آن قطع می شود و فرمان از کار افتادن پکیج را به علت بالا رفتن دما می دهد.
چرا دما در پکیج بالا می رود ؟
پمپ پکیج کار می کند و برق ٢٢٠ ولت به آن می رسد ؟
پمپ گیر پاژ نیست ؟
مبدل اصلی باز است و کیپ نشده است ؟
شیر رفت و برگشت زیر پکیج باز است ؟
شیر و زانوی قفلی رادیاتورها باز هستند ؟
شیلنگ های اتصال پکیج به دستگاه مسدود نشده اند ؟
صافی برگشت پکیج کیپ نشده است ؟
بای پس دستگاه باز نمانده است ؟
دستگاه دو مبدله است و شیر سه طرفه در حالت تابستانی نمانده است ؟
مبدل ثانویه در حالت آبگرم مصرفی کیپ نشده است ؟
١١-NTC مدار گرمایش در حالت زمستانی در مقاومت بالا گیر نکرده است و فرمان ادامه کار و گرم نشده نمی دهد ؟
در مغزی زیر پمپ و مسیر گردش آب جسم خارجی گیر نکرده است ؟
ترموستات حد از ناحیه پایه ها دچار لق شدن نگردیده و یا در هر صورت خراب نشده است ؟
سیم های اتصال ترموستات حد با برد کنترل قطع نشده است ؟
برد کنترل سالم است ؟
در دستگاه های والترو مدل های ۲ b5_c2_x5_Tاین اخطار با کد N02 نمایش داده می شود و در دستگاه G8 با کد خطای N3 و در دستگاه های G2 & R9 با کد خطای N7 نمایش داده می شود.

b
کد خطای پرشر دود و فن یا عدم تخلیه محصولات احتراق:
در دستگاه های والترو ۲ b5_c2_x5_Tبا کد N03 مشخص می شود و در دستگاه های G2 & R9 با کد N6 و در دستگاه های مدل G8 با کد N5 & C5 مشخص می شود.
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل ذیل را کنترل نماییم :
برق به فن می رسد ؟
سیم های متصل به فن سالم هستند و قطع نیستند ؟
فن سالم است ؟
ونتوری ها باز هستند ؟
شیلنگ های اتصال پرشر به ونتوری (دهش و مکش) جا به جا متصل نشده اند ؟
پر شر فن سالم است ؟
سیم های اتصال به پرشر هوا درست وصل شده اند ؟
مسیر دودکش باز است ؟
مسیر دودکش باز است ؟
برد کنترل سالم است ؟
دودکش دستگاه درست نصب شده است ؟ (دوجداره کاملا متصل و درز بند است و یا تک جداره مسیر ورود اکسیژن به محفظه سوخت بسته نشده است.)
فلنج داخل دودکش با طول افقی دودکش تناسب دارد ؟ (در بعضی دستگاه ها)
فلنج قسمت ورودی هوا با طول افقی دودکش تناسب دارد ؟ (در بعضی از دستگاه ها)

اما این اخطار در دستگاه های بدون فن:
ترموستات دود سالم است ؟
سیمهای اتصال ترموستات به برد قطع نیست ؟
برد کنترل سالم است ؟
مسیر دودکش در مسیر دارای سوراخ نیست ؟
دودکش به اندازه لازم ارتفاع دارد ؟ (حداقل ٣ متر از سر دستگاه به شرط آنکه از آخرین جان پناه ١ متر بالاتر باشد) برای دستگاه های بدون فن، دودکش سایز cm ١۵ الزامی است. در صورت استفاده از دودکش cm ١٠ حداقل ارتفاع ۶ متر است و به ازای هر یک متر افقی می بایست ٣ متر به طول عمودی اضافه شود.
برای اتصال دودکش دستگاه به دیوار ٣٠ سانت لوله مستقیم و بعد با یک زانوی باز با لوله ١۵ به دیوار متصل شده است ؟
در بالای پشت بام بر روی دودکش از کلاهک H استفاده شده است ؟
دودکش روی پشت بام از دیوار ساختمان های مجاور یک متر فاصله دارد ؟ (در این حالت اگر فاصله لازم ١متر رعایت نشود احتمال فشار مخالف از دیوار جانبی وجود دارد و در نتیجه پس زدن دود را به همراه دارد.)
اخطار نبودن آب در مدار بسته :
این اخطار در دستگاه های والترو مدل های ۲ b5_c2_x5_Tبا کد N04 مشخص می گردد و در دستگاه های مدل G8 با کد N4 و درمدل های G2 & R9 با کد N1 مشاهده می شود.
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل ذیل را کنترل نماییم :
آب در مدار بسته به حداقل (کمتر از ۴۵/٠ بار) رسیده است ؟
سیم های پرشر آب متصل هستند و قطع نشده اند ؟
پرشر آب سالم است ؟
سیستم مدار بسته بی آب نیست در حالی که گیج دارد به علت گرفتگی گیج فشار کاذب را نشان می دهد ؟
برد کنترل سالم است ؟

T
اخطار حس نکردن دمای آبگرم مصرفی:
این اخطار دستگاه های والترو مدل ۲ b5_c2_x5_Tبا اخطار N06 مشاهده می شود و در دستگاه های مدل G8 با کد N6 و در دستگاههای G2 & R9 با کد N4 مشاهده می شود.
برای شناسایی عوامل بوجود آمدن این اخطار می بایست مراحل ذیل را کنترل نماییم :
مقاومتNTC قطع شده و اگر با اهم متر آنرا کنترل نماییم مقاومت آن صفر نمایش داده می شود.
سیم های اتصال از برد تا NTC قطعی ندارد ؟
برد کنترل سالم است ؟
این اخطار در بعضی از دستگاه ها مثل ونیزیا بوتان با چراغ زرد رنگ نمایش داده می شود و با توجه با اینکه اولویت با آبگرم مصرفی است دستگاه را بلاک یا قطع نمی کند و با استفاده از حسگر یاNTC مدار گرمایش دستگاه در حالت آبگرم مصرفی کار می کند و با حداکثر دما کنترل صورت می گیرد و پس از بستن آبگرم چراغ زرد روشن می ماند و نشان دهنده قطع بودنNTC آبگرم مصرفی است.
NTC به غیر از قطع بودن مشکلات دیگری هم دارد مثل گیر کردن مقاومت بر روی اعداد پایین، بدین معنی که مقاومتNTC در اکثر دستگاه ها در دمای ٢۵ درجه سانتیگراد ١٠ کیلو اهم است و رابطه آن با دما معکوس است، یعنی هرچه دما بالا می رود مقاومت آن پایین می آید. پس اگر مقاومت یکNTC فرضا در دمای ٣٠ درجه ١ کیلو اهم باشد معنای آن برای دستگاه این است که دما بالا رفته پس تا آب کاملا سرد نشود دستگاه استارت نمی زند و چون مقاومت آن تغییر نمی کند پس دستگاه استارت نمی زند.
اما یکی دیگر از مشکلاتNTC با توجه به تعریف بالا، گیر کردن مقاومت در عددی بالاتر از ١٠ کیلو اهم است، مثلا ١۵ کیلو اهم با توجه به رابطه دما با تغییرات اهمی قطعه معنای آن برای دستگاه نشان دهنده پایین بودن دما در دستگاه است پس دستگاه روشن می ماند و به کار خود ادامه می دهد. در دستگاه های تک مبدله که پمپ آن کار نمی کند وNTC گرمایش در مدار مستقیم نیست و حس دما کامل نیست ممکن است در زمان طولانی استفاده از آبگرم ترموستات حد فرمان بالا رفتن دما را صادر نماید ولی در دستگاه دو مبدله در چنین مواردیNTC مدار گرمایش فرمان قطع را خواهد داد.

کد خطای عدم حس دما در مدار بسته:
کد خطای عدم حس دما در مدار بسته یا گرمایش یعنی قطع بودن مقاومتNTC مدار گرمایش که با اخطار N07 در دستگاه های والترومدل ۲ b5_c2_x5_Tنمایش داده می شود و در دستگاه های G8 با کد N6 & N7 و در دستگاه های G2 & R9 با کد خطای N3 نمایش داده می شود که ناشی از قطع بودن مقاومتNTC مدار گرمایش است یعنی اگر مقاومت قطع را با اهم متر اندازه بگیریم مقاومت صفر نشان داده می شود علت نمایش این کد خطا می تواند علاوه بر خرابی خود قطعه موارد ذیل باشد :
سیم های اتصال به قطعه سالم هستند و دچار قطعی نیستند ؟
برد کنترل سالم است و تغییرات اهمی را دریافت می کند ؟
٣-NTC خراب است ؟
البتهNTC می تواند مشکلات دیگری هم داشته باشد مثل گیر کردن مقاومت در رنج پایین که باعث می شود دستگاه کار نکند چون رابطه دما با مقاومت اهمی این قطعه معکوس است و هر چه دما بالا می رود مقاومت اهمی در این قطعه پایین می آید و پایین بودن مقاومت نشان دهنده بالا بودن دماست و همین طور بالا بودن مقاومت نشان دهنده سرد بودن دما می باشد پس اگر قطعه بر روی مقاومت بالا گیر کند دستگاه دایم کار می کند تا بای پس در مدار بسته باز شود و در نهایت هم منجر به نمایش داده شدن کد خطای عمل کردن ترموستات حد می شود.
لازم به ذکر استNTC در دستگاه های G8 در دمای ٢۵ درجه سانتیگراد مقاومتش ۵٠ کیلو اهم است در حالی که در کلیه دستگاه های دیگر والترو این قطعه در دمای ٢۵ درجه سانتیگراد مقاومتش ١٠ کیلو اهم است و امکان نصب این دو نوعNTC ، ١٠ کیلو اهم و ۵٠ کیلو اهم بجای یکدیگر نیست و اگر این کار به اشتباه صورت پذیرد، با توجه به تعریفی که در مورد تغییرات اهمیNTC در بالا شد حتما دستگاه فرامین غلط خواهد داد.

مشکل گرم نشدن آبگرم مصرفی که در پکیج اخطاری را نشان نمی دهد :
از ابتدای مسیر شروع می کنیم
آب سرد به دستگاه وارد می شود و از لوله آبگرم آب خارج می شود ؟ چک کنیم شیر آب سرد ورودی باز است. صافی آب سرد ورودی به پکیج را کنترل نموده مسدود نباشد.
با باز شدن آبگرم در دستگاه های دیجیتال عکس شیر روی صفحه ظاهر می شود و چشمک می زند، اگر چشمک نمی زند :
الف) پروانه فلومتر سالم است ؟ آیا در برد کنترل ولتاژTc معادل ۵ ولت در سوکت برد در حالت قبل از باز شدن آبگرم برقرار است؟ اگر نیست رله بیرونی فلومتر مشکل دارد.
ب) اگر بعد از باز شدن آبگرم عکس شیر چشمک می زند و جریان DC از ۵ ولت بصورت پارازیتی کم و زیاد می شود پس عکس شیر چشمک می زند ولی شعله روشن نمی شود مشکل ازNTC آبگرم مصرفی است که در مقاومت پایین گیر کرده و می گوید آب داغ است .
٣- آیا دستگاه روشن می شود ولی کیفیت آبگرم خوب نیست ؟
الف) فشار گاز تنظیم است و شعله کم نیست ؟
فشار گاز کم نیست؟
پ) دبی آب زیاد نیست ؟
مبدل اصلی در دستگاه تک مبدله جرم نگرفته است ؟
در دستگاه دو مبدله شیر سه طرفه تغییر مدار داده است ؟
قطعات شیر سه طرفه مدار بلند را از مدار کوتاه تفکیک می کند و آب بند است، با بستن شیر رفت مدار بسته از آب بندی آن اطمینان پیدا کنید.
چ) مبدل فرعی جرم نگرفته است ؟
حNTC ( بین ١٠ کیلو اهم و ١ کیلو اهم تغییر می کند و در مقاومت پایین تری گیر ندارد ؟

اما در دستگاه هایی که فلوسوئیچ دارند از آنجاییکه فلوسوئیچ در حالت طبیعی و نرمال اوپن یا باز است دو سر سوئیچ آن و با باز شدن آبگرم و عبور آب و جریانی معادل ٣ لیتر در دقیقه سوئیچ بسته می شود پس در صورت باز کردن آبگرم و روشن نشدن دستگاه می توان با یکسره کردن دو سیم به یکدیگر از صحت عملکرد فلوسوئیچ اطمینان پیدا کرد اگر دستگاه روشن شد فلوسوئیچ مشکل دارد و اگر نه ایراد از جای دیگری می تواند باشد که در بالا قید شد.
در مورد عیوب این مشکل پس از کنترل همه موارد اگر سیم های فلومتر و فلوسوئیچ قطع نشده باشند، برد کنترل نیز می تواند خراب باشد.

در مورد خاموش و روشن شدن تند تند دستگاه در وضعیت آبگرم بایستی به باز بودن مسیر دودکش و یا در دستگاه هایی که فلنج دود دارند افتادن فلنج از جای خود نیز شک کرد و هر دو مورد را چک نمود.
NTC مدار آبگرم و یا گرمایش می توانند روی مقاومت پایین گیر کنند و اجازه کار کردن به دستگاه را ندهند. اگر دستگاه شما دو مبدله باشدNTC مدار گرمایش هم می تواند جلوی کار کردن دستگاه رو بگیرد اگر روی مقاومت پایین گیر کند فرمان داغ بودن آب مدار بسته را داده و دستگاه روشن نمی شود.

بعضی از اخطارهای کوچکتر در دستگاه G8 جنرال والترو :
C1
این اخطار به معنی پایدار نماندن شعله است و فقط به دو مشکل می پردازد خرابی حسگر و یا نشتی از سیم اتصال آن به برد کنترل و یا خرابی خود برد کنترل
C2
نشتی آب مدار باز به مدار بسته که ناشی از خرابی شیر پرکن است که باعث بالا رفتن فشار بصورت غیر طبیعی است و یا سوراخ در داخل مبدل که باعث راه پیدا نمودن آب مدار باز به مدار بسته می باشد.
C3
بالا رفتن دما بصورت غیر عادی که ناشی از گرفتگی مسیر گردش آب در مدار بسته است مثل گرفتگی مبدل اصلی و یا صافی برگشت و یا شیلنگ های اتصال رفت و برگشت و یا عمل نکردن شیر سه طرفه و یا حس نکردن درستNTC مدار گرمایش است و یا اینکه فشار گاز خیلی بالاست و باید تنظیم شود.
C4
عدم صدور فرمان تولید آبگرم از ناحیه فلومتر که ناشی از فشار کم آب سرد ورودی (کمتر از ٢/۵ لیتر در دقیقه) و یا خرابی قطعات فلومتر و یا خرابی برد کنترل و یا قطعی در سیم های اتصال فلومتر به برد کنترل می باشد.
C5
نقص در پرشر سوئیچ هوا این اخطار نشان دهنده خرابی این قطعه است و یا قطعی در سیم های اتصال آن به برد کنترل و یا خرابی خود برد کنترل
C6
این اخطار مربوط به بالا رفتن دمای آب مدار بسته در مسیر لوله رفت می باشد که می تواند ناشی از عدم گردش صحیح آب در مدار بسته باشد و می بایست صافی برگشت و شیلنگ های رفت و برگشت و با هر جایی که می تواند گرفتگی پیدا کند در مدار بسته را کنترل کرد و همچنین ناشی از بالا رفتن مقاومتNTC مدار رفت بالاتر از ۵٠ کیلو اهم باشد.
C7
این اخطار ناشی از بالا رفتن دما در لوله برگشت مدار گرمایش است که می بایست گردش آب در مدار بسته را کنترل کنید و شاید حجم آب مدار بسته بسیار کم باشد یعنی سایز لوله ها و تعداد رادیاتورها خیلی کم است.
C8
این اخطار ناشی از بالا رفتن دمای آبگرم مصرفی می باشد که می تواند ناشی از فرمان غلطNTC مدار آبگرم باشد و مقاومت آن بالاتر از ۵٠ کیلو اهم باشد که به دستگاه فرمان غلط برای ادامه کار می دهد و یا برد کنترل مشکل داشته باشد.

گاهی در بعضی پکیج ها اصطلاحا شرایطی پیش می آید که برنامه برد کنترل هنگ می کند و به این خاطر دستگاه کار نمی کند در بعضی از پکیج ها برای این مشکل یک کد خطا تعریف کرده اند و مثل دستگاه G2 & R9 جنرال والترو که اخطار h1 بر روی صفحه ظاهر می شود اما در بعضی دیگر اخطاری نمایش داده نمی شود و یا چراغ قرمز روشن می شود برای حل این مشکل ابتدا دو شاخه برق دستگاه را از پریز بیرون می کشیم و مدت سه ثانیه مکس می کنیم و دوباره دو شاخه را به پریز وصل می کنیم اگر مشکل حل شد که دستگاه به کار خود ادامه می دهد اما اگر مشکل حل نشد می بایست دو شاخه برق را مجددا خارج کنیم و سپس درب جعبه برد کنترل را باز نموده و کلیه سوکت های متصل در برد را از محل اتصال خارج نموده و پس از سه ثانیه مجددا وصل نماییم با اینکار اصطلاحا عمل تخلیه اطلاعات را انجام می دهیم و قاعدتا مشکل هنگ کردن بر طرف خواهد شد در صورتی که با انجام این عمل هم مشکل برطرف نگردد می بایست برد کنترل را تعویض نماییم.

روش برنامه ریزی برد دستگاه های : G2 & R9
در دستگاه های G2 & R9 ما ۵ آیتم برنامه ریزی داریم که سه آیتم اول برای مصرف کننده قابل تغییر نیست ولی ولی برنامه P4 و P5 آن قابل تغییر هستند.
برنامه P4 را می توان در ٨ تایم مجزا برنامه ریزی کرد و در این آیتم شما می توانید در هر زمان از ٢۴ ساعت که انتخاب می نمایید دما را کم و زیاد کنید یعنی از ساعت ٢۴ تا ۶ صبح با دمای ۶٠ درجه و از ۶ صبح تا ١ بعدازظهر که معمولا همه سر کار و مدرسه و یا دانشگاه هستند با دمای مینیمم مثلا ٣٠ درجه کار کند و بعد از ١٣ تا ١٧ عصر با دمای ۴٠ درجه کار کند و از ١٧ تا ٢٠ با دمای ۵٠ درجه و از ٢٠ تا ٢۴ با دمای ۵۵ درجه به این ترتیب شما در روز مورد انتخاب تان ۶ برنامه کاری متفاوت به دستگاه داده اید و به این ترتیب در زمانی که در منزل نیستید حداقل مصرف گاز را دارید و بعد هم در زمانی که هوا نسبتا گرمتر است دما پایین و هرچه رو به سردی هوا می رود دما را اضافه کرده اید در هر صورت این فقط یک مثال بود برای روشن شدن شما می توانید از یک تایم تا هشت تایم این تغییرات دما را برای هفت روز هفته به صورت مجزا با توجه به برنامه آن خانواده اجرا نمایید.
اما برنامه P5 بیشتر به درد ادارات و کارخانه ها می خورد که می توانید با اجرای آن دستگاه را در زمان معینی خاموش و در زمان مشخص دیگری روش نمایید و این آیتم هم قابلیت اجرای هشت تایم متفاوت برای خاموش و روشن شدن قابل اجرا است در هر روز برای اجرای این برنامه ها یادمان باشد که ابتدا باید روزی که در آن می خواهیم برنامه ریزی را برای دستگاه انجام دهیم مشخص کنیم که چندمین روز هفته است و یادمان باشد منطق دستگاه اولین روز هفته دوشنبه است پس اگر می خواهیم روزی را که در آن هستیم مشخص کنیم فرضا اگر روز سه شنبه است باید روز دوم هفته را انتخاب نموده و پس از آن ساعت و دقیقه آن روز را تعیین کنیم و پس از تنظیم این مرحله شما با ترتیبی که در عکس ها گفته شده وارد آیتم P4 یا P5 شده و برای هر روز بر طبق برنامه و سلیقه مصرف کننده به دستگاه برنامه می دهید.

پکیج والترو (مدل B5-X5-C2)
مفهموم کد خطا
کد خطا

نقص در احتراق
E1

نقص بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته
E2

نقص در تخلیه محصولات احتراق
E3

نقص به علت کمبود آب در مدار بسته
E4

نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC
E6

نقص در حسگر دمای گرمایشی NTC
E7

نقص در یخ زدگی سیستم گرمایشی
E9

پکیج والترو (مدل G2-R9)
مفهموم کد خطا

کد خطا

نقص در سیستم هیدرولیک
E1

نقص در احتراق
E2

نقص در حسگر دمای گرمایشی NTC
E3

نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC
E4

نقص در حسگر شعله
E5

نقص در تهویه (فن یا پرشر دود)
E6

بیش از حد گرم شدن آب مدار گرمایش
E7

هنگ کردن برد
h1

پکیج والترو (مدل G8)
مفهموم کد خطا
کد خطا

نقص در احتراق
E1

نقص در برد الکترونیک
E2

نقص در سیستم پمپ و دمای بیش از حد مبدل
E3

نقص در سیستم هیدرولیک (کمبود آب در مدار بسته)
E4

نقص در تخلیه محصولات احتراق (فن)
E5

نقص در حسگر دمای آب گرمایش
E6

نقص در حسگر دمای آب برگشت گرمایش
E7

نقص در حسگر دمای آبگرم مصرفی
E8

پایدار نماندن شعله
C1

نشت مدار آب مصرفی
C2

گرم کردن غیر عادی
C3

دستگاه در مدار آبگرم مصرفی کار نمی کند.
C4

نقص پرشرسوئیچ دود
C5

دمای بیش از حد زیاد آب (تشخیص زود هنگام دمای بیش از حد بالای آب)
C6

دمای آب برگشت شوفاژ به صورت غیر عادی بالاست.
C7

دمای آب مصرفی بیش از اندازه بالاست.
C8

ا ج ا
مفهوم کد خطا
کد خطا

قفل شدن دستگاه به علت افزایش بیش از حد دما
F1

خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی
F2

خرابی سنسور مدار گرمایش مرکزی
F3

قفل شدن دستگاه به علت خرابی میله یونیزاسیون (تشخیص شعله)
F4

خرابی سوئیچ فشار هوا
F5

خرابی سنسور دمای خارج (در مکان هایی که سنسور دمای خارج به دستگاه وصل شده باشد)
F6

نبود فشار آب
F7

اختلال در ولتاژ برق
F8

CC-: هنگامی که دستگاه روشن می شود ، عبارت CC به معنی عدم اتصال سنسور دمای خارج به شکل صحیح و فعال بودن عملکرد، بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
OC-: هنگامی که دستگاه روشن می شود ، عبارت OC به معنی اتصال سنسور دمای خارج به شکل صحیح و فعال بودن عملکرد، بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

پکیج استامبول (مدل E)
مفهوم کد خطا

کد خطا

خطای جرقه زنی
E01

خطای آتش غیر واقعی
E02

گرم شدن بیش از حد
E03

مشکل کلید فشار هوا
E04 & E05 & E06

کابل ترموستات دودکش
E07

مشکل در برد الکترونیکی
E08 & E12 & E21

مشکل در شیر کنترل گاز
E09

پکیج ایتالترم
مفهوم کد خطا
کد خطا

* در حالت راه اندازی اولیه:
هوای داخل شیلنگ گاز کاملا تخلیه شود.
دستگاه را خاموش و روشن نمایید.
* سیم فاز و نول اشتباه وصل شده است.
– دوشاخه برق اصلی دستگاه را برعکس موقعیت فعلی وارد پریز نمایید.
۰۱

عدم عملکرد صحیح پمپ – مبدل ها رسوب گرفته اند – سیستم هوا گرفته است.
۰۲

عدم عملکرد صحیح سوئیچ هوا و یا فن – مسدود بودن دودکش
۰۳

عدم عملکرد صحیح NTC شوفاژ
۰۵

عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی
۰۶

فشار آب سیستم شوفاژ کم است – عدم عملکرد صحیح پرشرسوئیچ آب – نشتی در مسیر رادیاتور
۱۰

اتصال نادرست سیم های برد الکترونیک
۳۳-۳۴

(قطع/نوسان گاز – عدم استفاده از شیلنگ با سایز مناسب یا اسفاده از سرشیلنگی)
بعد از ۵ دقیقه سیستم بطور اتوماتیک SET می شود، در غیر این صورت سیستم را به صورت دستی Reset نمایید.
۳۵

عدم عملکرد صحیح سیستم مقابله با یخ زدگی (آنتی فریز)
۳۹

پکیج ایران رادیاتور (مدل آنالوگ)
مفهوم کد خطا
مدل پکیج
کد خطا

برد الکترونیک معیوب است.
CF & FF
٣٠-۴٠

ترموستات حدی c° ۱۰۵ عمل کرده است. (قطع است)
CF & FF
٨٠

پکیج بیش از حد گرم شده است. (بالاتر از c° ۸۹ و کمتر از c° ۱۰۵)
CF & FF
٧٠

عیب شعله یابی (یون) حین کار
CF & FF
٧٠-٨٠

یخ زدایی با پمپ روشن
CF & FF
۶٠-٨٠

یخ زدایی با مشعل روشن
CF & FF
۶٠-٧٠

ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
۵٠-٨٠

ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
CF & FF
۵٠-٧٠

ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
۵٠-٧٠-٨٠

ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
CF & FF
۵٠-۶٠

ترموستات حدی c° ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.
CF & FF
۴٠-٧٠-٨٠

پرشرسوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد.(مدار آن باز است)
CF & FF
۴٠-٧٠

نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)
CF
۴٠-٨٠

فن روشن است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد.
FF
۴٠-۶٠-٨٠

فن خاموش است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد.
FF
۴٠-۶٠-٧٠

پکیج ایران رادیاتور (مدل L)
مفهوم کد خطا
مدل پکیج
کد خطا

پرشرسوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد.(مدار آن باز است)
CF & FF
E1

عیب شعله یابی (یون) حین کار
CF & FF
E2

ترموستات حدی c° ۱۰۵ قطع کرده است.(قطع است)
CF & FF
E8

نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)
CF
E10

برد الکترونیک معیوب است.
CF & FF
E12 & E30 & E99

ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
CF & FF
E31

ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
E32

ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
CF & FF
E41

ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(مدار آن باز است)
CF & FF
E42

فن خاموش است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد.
FF
E50

فن روشن است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد.
FF
E51

ترموستات حدی c° ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.
CF & FF
E81

نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۸۰ ولت)
CF & FF
E91

سیستم ضد یخ زدگی فعال می شود.
CF & FF
AF

(KAREEZ 26II / 30II ایساتیس (مدل
علت احتمالی
مفهوم کد خطا
کد خطا

خرابی NTC
گرمای بیش از حد
E01

خرابی ترموستات حد و یا کابل آن

 

خرابی پمپ

 

گرفتگی مسیر

 

وجود هوا در سیستم

 

تنظیم نبودن شیر گاز

 

وجود هوا در سیستم
تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷ باشد و این حالت برای ٣ مرتبه تکرار شود.
E02

رسوب مبدل ثانویه

 

خرابی NTC

 

خرابی کیت شیر سه راهه

 

خرابی پمپ

 

وجود هوا در سیستم
تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از c° ۲۰ باشد.
E03

رسوب مبدل ثانویه

 

خرابی NTC

 

خرابی کیت شیر سه راهه

 

خرابی پمپ

 

وجود هوا در سیستم
دمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵ از برگشت بیشتر بوده و این روند ٣ مرتبه تکرار گردد.
E04

رسوب مبدل ثانویه

 

خرابی NTC

 

خرابی کیت شیر سه راهه

 

خرابی پمپ

 

وجود هوا در سیستم
دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰ از رفت بیشتر بوده و این روند ٣ مرتبه تکرار گردد.
E05

عدم نصب صحیح NTC ها

 

خرابی NTC

 

خرابی پمپ

 

مسدود شدن مسیر

 

وجود هوا در سیستم
دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۳۰ از رفت بیشتر است.
E06

اتصال ناصحیح پکیج به سیستم های گرمایشی

 

مسدود شدن مسیر

 

خرابی NTC

 

عدم نصب صحیح NTC ها

 

خرابی سنسور فشار
خطا در قرائت سنسور فشار
E10

خرابی کابل سنسور فشار و قطعی یا اتصال کوتاه آن

 


فشار آب در مدار کمتر از ۴/٠ بار باشد.
E11


فشار مدار آب بیشتر از ٣ بار باشد.
E12


خرابی سنسور رفت گرمایش NTC1
E13


خرابی سنسور برگشت گرمایش NTC2
E14


خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3
E15


خطا در سنسور خارجی NTC4
E16

برد خراب شده است.
وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج می شود.
E21


در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تشخیص شعله
E30

خرابی شیر گاز
تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است.
E31

خرابی در برد

 

خرابی در برد
در صورت پرش شعله از روی سطح برنر (١٠ مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)
E32

خرابی الکترود تشخیص شعله

 

عدم نصب صحیح دودکش

 


قبل از شروع سیکل تشکیل شعله، پرشر سوئیچ هوا فعال باشد.
E41


در حین کار پکیج، پرشرسوئیچ باز شده باشد.
E42


تأخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا
E43


عدم اتصال کانکتور CN4
E50


عدم اتصال کانکتور CN10
E51


خطا در قسمت پمپ
E60

مشکل در برد
اختلال در کارکرد پمپ
E61

مانند خطای E02
تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از c° ۷ باشد.
P01

مانند خطای E02
دمای آبگرم گرمایش رفت c° ۵۵ از برگشت بیشتر باشد.
P02

مانند خطای E02
دمای آبگرم گرمایش برگشت c° ۱۰ از رفت بیشتر باشد.
P03


فشار پایین آب مسیر گرمایش
P06


فشار بالای آب مسیر گرمایش
P07

مانند خطای E30
اولین شکست در به وجود آمدن شعله
P21

مانند خطای E30
دومین شکست در به وجود آمدن شعله
P22

خرابی الکترود تشخیص شعله
قطع شعله در حین کار پکیج
P23

(New star 26FF & Mehr 26FF پکیج ایساتیس (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

افت فشار آب مدار گرمایش
E1

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E2

اشکال در NTC گرمایشی
E3

اشکال در NTC مصرفی
E4

انسداد دودکش – خطای پرشرسوئیچ دود
E6

افزایش بیش از دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)
E7

عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش
E8

محل جامپر S4 را تغییر دهید.
E9

دیپ سوئیچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جا به جا شده است.
EE

(SUPER LUX 24FF ایساتیس (مدل
مفهوم کد خطا

 

کد خطا

 

 

ثابت

چشمک زن


۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰

گرمای بیش از حد

عدم چرخش آب

عدم چرخش آب

باز یا اتصال کوتاه شدن مدار NTC 1

باز یا اتصال کوتاه شدن مدار NTC 2

خطای ارتباطی برد

EEPROM خطای

خطای داخلی برد

خطا در تشخیص شعله

تشخیص شعله در صورت بسته بودن شیر گاز

نقص در شعله (غیر یکنواختی شعله)

عدم تشخیص شعله بعد از اولین تلاش

عدم تشخیص شعله بعد از دومین تلاش

خطا در خروج دود، پرشرسوئیچ هوا و یا فن

پکیج ایمرگاس
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل شعله
۰۱

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
۰۲

در مدل بدون فن سنسور دود فعال شده، در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشرسوئیچ دود
۰۳

فعال شدن کلید حرارتی (کلید دود) و سنسور دود
۰۴

اشکال در NTC شوفاژ
۰۵

اشکال در NTC مصرفی
۰۶

حداکثر تعداد Reset
۰۸

کمبود فشار آب مدار گرمایش
۱۰

اشکال در تخلیه دود (پرشرسوئیچ اجازه راه اندازی نمی دهد.)
۱۱

خرابی برد الکترونیکی و یا اشتباه در اتصال کانکتورها
۱۵

عدم تشکیل شعله
۲۰

خرابی دکمه های کنترل پانل
۲۴

اشکال در گردش آب مدار گرمایش
۲۷

اشکال در سیستم ترموستات اتاقی
۳۱

افت ولتاژ ورودی به کمتر از ١٨٠ ولت
۳۷

خاموش شدن شعله در اثر وزش باد یا قطع و وصل جریان گاز
۳۸

خاموش شدن پکیج به علت تکرار بیش از حد کد ۳۸
۴۳

آریستون
مفهوم کد خطا
کد خطا

مدار اصلی

گرمای بیش از حد
۱ ۰۱

نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec برای ٣ مرتبه
۱ ۰۳

Gradient Tman > 20 °c/sec or Gradient Trit > 20 نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار °c/sec
۱ ۰۴

نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Tman – Trit > 55 °c for 3 times
۱ ۰۵

نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 10 °c for 3 times
۱ ۰۶

نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 30 °c
۱ ۰۷

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور رفت سیستم گرمایشی (NTC 1)
۱ ۱۰

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور برگشت سیستم گرمایشی (NTC 2)
۱ ۱۲

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور بیرونی
۱ ۱۴

باز بودن مدار ترموستات
۱ ۱۶

نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec
۱ P1

نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Tman – Trit > 55 °c
۱ P2

نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 10 °c
۱ P3

مدار بهداشتی

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور آبگرم (NTC s)
۲ ۰۱

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور پایینی مخزن
۲ ۰۲

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور سوئیچ – روشن
۲ ۰۳

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور کلکتور خورشیدی
۲ ۰۴

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور ورودی گرمایشی سیستم خورشیدی
۲ ۰۵

مدار کوتاه شدن سنسور ورودی بهداشتی خورشیدی
۲ ۰۶

دمای بیش از اندازه مانیفولد خورشیدی
۲ ۰۷

پایین بودن دمای مانیفولد خورشیدی (حفاظت در برابر یخ زدگی)
۲ ۰۸

PCB

EEPROM خطای
۳ ۰۱

خطای برقراری ارتباط
۳ ۰۲

خطای داخلی برد
۳ ۰۳

بیش از ۵ ریست در ۵١ دقیقه
۳ ۰۴

خطای داخلی برد
۳ ۰۵

خطای داخلی برد
۳ ۰۶

خطای داخلی برد
۳ ۰۷

ارتباط با تجهیزات جانبی

خطا در برقاری ارتباط بین مودم و Bus
۴ ۰۱

خطای داخلی مودم
۴ ۰۲

خطا در سیم کارد مودم
۴ ۰۳

خطا در برقاری ارتباط بین مودم و کارد
۴ ۰۴

خطای داخلی مودم
۴ ۰۵

خطای داخلی مودم
۴۰۶

باز یا مدار کوتاه شدن سنسور اتاقی
۴ ۰۷

احتراق و تشکیل شعله

نبود شعله
۵ ۰۱

تشخیص شعله یا بسته شدن شیر گاز
۵ ۰۲

یکنواخت نیودن شعله در طی عملیات
۵ P3

تشخیص ٣ بار جداشدگی شعله در طی عملیات
۵ P4

ورودی هوا / خروجی دود

فعال شدن ترموستات دود (تنها در پکیج با محفظه احتراق باز)
۶ ۰۱

فعال شدن ترموستات دود (تنها در پکیج با محفظه احتراق باز)
۶ ۰۲

فعال شدن پرشرسوئیچ قبل از مرحله احتراق
۶ ۰۷

تاخیر در بسته شدن پرشرسوئیچ
۶ P1

باز شدن پرشرسوئیچ در زمان روشن بودن فن
۶ P2

پکیج آلزان
مفهوم کد خطا
کد خطا

ترموستات حد عمل کرده است. (نیاز به ریست دستی می باشد)
Er 01

وجود اشکال در سنسور آب مصرفی
Er 02

وجود اشکال در سنسور آب شوفاژ
Er 03

در صورت وجود ٣ مرتبه تلاش برای تشکیل شعله پایدار، دستگاه به حالت ریست می رود. (نیاز به ریست دستی می باشد)
Er 04

در صورتی که پس از ٠١ ثانیه از فعالیت فن، سیگنال بسته شدن پرشرسوئیچ هوا دریافت نگردد.
Er 05

در صورتی که جریان الکتریکی در مدار ماژولار شیر گاز تشخیص داده نشود.
Er 06

وجود اشکال داخلی در برد (نیاز به ریست دستی می باشد)
Er 07

در صورتی که دمای مدار گرمایش از c° ۹۲ بالاتر رود این خطا ظاهر می شود.
Er 08

در صورت وجود سیگنال وصل بودن کنتاکت پرشرسوئیچ در هنگامی که فن کار نمی کند پس از ١۵ ثانیه این خطا ظاهر می شود.
Er 09

کنتاکت پرشرسوئیچ آب قطع شده است.
Er 10

در صورتی که سنسور آب شوفاژ دمایی پایین تر از صفر نشان بدهد این خطا ظاهر می شود.
Er 11

در صورت افت سطح ولتاژ برق شهر به زیر ١٧۵ ولت این خطا نمایش داده می شود.
Er 12

در صورتی که مشخصات سیگنال یونیزاسیون خارج از رنج باشد. (نیاز به ریست دستی می باشد)
Er 13

در صورتی که سیگنال وجود شعله در حالتی که شیر گاز غیر فعال است تشخیص داده شود.
Er 14

پکیج آماتیس
علل احتمالی
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشکال در احتراق، فن یا گاز ورودی
اشکال در احتراق
E01

اشکال در کلید حرارتی و به نقطه جوش رسیدن آب در مبدل اصلی
اشکال در سنسور حد
E02

اشکال در ترموستات دود / سوئیچ فشار هوا
اشکال تخلیه دود
E03

اشکال در آب ورودی یا سوئیچ فشار آب
کمبود فشار آب
E04

اشکال اتصال سیم الکترود به برد الکترونیکی و یا نشتی در مدار
اشکال در الکترود جرقه زن
E05

اشکال در حسگر مدار مصرفی یا اتصال آن
اشکال در مدار مصرفی آب
E06

باز بودن شیر پرکن
ورود بیش از حد آب به دستگاه
E09

رله فن بسته نمی شود
آسیب سخت افزاری
E51

رله ی فن گیر کرده است.
آسیب سخت افزاری
E52

مربوط به شیر گاز
آسیب سخت افزاری
E53

مربوط به خروجی دودکش و ورودی هوا
عدم تشخیص محفظه احتراق
E72

مربوط به اتصال سوکت ماژول شیر گاز به برد کنترل با پروگرام برد
عدم تشخیص اتصال ماژول شیر گاز
E76

قابلیت ریست کردن از ترموستات بیرونی و ریموت کنترل موجود نمی باشد.
عدم قابلیت ریست کردن
E99

(Luna-3 باکسی
مفهوم کد خطا
کد خطا

نارسایی گاز ورودی – افت فشار گاز
E01

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد c° ۹۵)
E02

انسداد دودکش – خطای پرشرسوئیچ دود
E03

خطای عملکرد NTC شوفاژ – انسداد مدار گرمایش – افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش
E05

خطای عملکرد NTC مصرفی – افزایش بیش از حد دمای مدار مصرفی – نرسیدن آب به دستگاه
E06

افت فشار آب مدار گرمایش
E10

عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سیستم های گرمایش از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین
E11

افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب
E25

قطع ارتباط بین پانل، صفحه نمایشگر دیجیتال و ترموستات محیطی
E31

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E35

پکیج باکسی (مدل Eco-3)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E01

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد c° ۹۵)
E02

انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود (مدل i)
E03

انسداد دودکش – خطای پرشرسوئیچ دود (مدل Fi)
E05

نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی یا انسداد مسیر دودکش
E06

افت فشار آب مدار گرمایش
E10

افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب
E25

کمبود شعله اولیه و نرسیدن آن به سنسور شعله
E35

پکیج بایکان (مدل های سان ومون)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E01

انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دوکش – خطای پرشرسوئیچ دود در مدل های فن دار
E02

خطای عملکرد NTC شوفاژ و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی
E03

خطای عملکرد NTC مصرفی
E04

اشکال در مدولاتور شیر گاز (شعله مینیمم است)
E05

افزایش بیش از حد دما به بیش از c° ۹۰
E06

اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب
E07

افت فشار آب مدار گرمایش
E08

فعال شدن کلید حرارتی
E09

بایکان نیلاپلاس)
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای عملکرد NTC شوفاژ و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی
چشمک زن شدن ۳۰ LED

خطای عملکرد NTC مصرفی
چشمک زن شدن ۴۰ LED

افت فشار آب مدار گرمایش
چشمک زن شدن ۵۰ LED

انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دوکش – خطای پرشرسوئیچ دود در مدل های فن دار
چشمک زن شدن ۶۰ LED

افزایش بیش از حد دما به بیش از c° ۹۰
چشمک زن شدن ۷۰ LED

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
چشمک زن شدن ۸۰ LED

اشکال در مدولاتور شیر گاز (شعله مینیمم است)
چشمک زن شدن ۳۰ LED+40

اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب
چشمک زن شدن ۶۰ LED+08

پکیج بوتان (مدل CV424S)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ٣ مرتبه جرقه زنی
E1

قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
E2

اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ٢ دقیقه)
E3

خطای مدولاتور شیر گاز
E4

قطعی NTC مدار گرمایش
E5

قطعی NTC آبگرم مصرفی
E6

وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن شعله
E7

اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E8

رسیدن دمای گرمایش به بالای c° ۵۹
E9

اشکال نرم افزاری برد
E13

اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (تا ٢ دقیقه)
E15

قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
E17

یخ زدن مبدل اصلی
E25

اشکال در کلید حداقل فشار آب
E27

اشکال در برق رسانی به شیر گاز
E29

عدم تشخیص فن دار بودن یا بدون فن
E99

(Calda Riello پکیج بوتان (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

قطعی در NTC ها
قرمز چشمک زن

عملکرد یا قطعی کلید حرارتی یا ترموستات دود
قرمز ثابت

اشکال در کلید حداقل فشار آب
قرمز و زرد

(Benessere Pro بوتان
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
AL10

روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL11

قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
AL20

قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
AL22

افت فشار آب (پس از ١ دقیقه)
AL40

افت فشار آب (تا ١ دقیقه)
AL41

خرابی یا قطعی ترانس دیوسر
AL42

خرابی برد
AL51 – ۵۹

قطعی NTC آبگرم مصرفی
AL60

قطعی NTC مدار گرمایش
AL71

قطعی NTC گرمایش از کف
AL77

خرابی سنسور روی مشعل
AL21

قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
AL22

وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از ١ دقیقه)
AL30

وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا ١ دقیقه)
AL31

روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL50

خرابی برد کنترل و برد نمایشگر
J0

قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از ١ دقیقه)
J1

پکیج بوتان (مدل BN324i)
مفهوم کد خطا
کد خطا

قرمز ثابت

قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات ایمنی دود
ثابت

عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ٢ یا ٣ مرتبه جرقه زنی
ثابت

اتصالی حسگر
بعد از ٣ ثانیه

قرمز چشمک زن

قطعی NTC مدار گرمایش و آبگرم مصرفی
١/٠ ثانیه

قطعی پتانسیومتر (مصرفی ٠۵ و گرمایش ٠٧)
۵/٠ ثانیه

روشن نشدن مشعل (بین ٢ یا ٣ سیکل جرقه زنی)
١ ثانیه

اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز ٢ آمپر
٢ ثانیه

(Calda Venezia & Optima & Alta بوتان
مفهوم کد خطا
کد خطا

سبز چشمک زن – ١ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش
آماده به کار
Standby

درخواست آبگرم وجود ندارد. (شیر آب بسته است)
تابستانه

قطع بودن پل ترموستات اتاقی
زمستانه

سبز چشمک زن – ۵/٠ ثانیه روشن ۵/٠ ثانیه خاموش

اشکال در کلید حداقل فشار آب (تا ١٠ دقیقه)
Standby

دستگاه به دمای درخواستی رسیده است.
تابستانه /
زمستانه

اشکال در کلید حداقل فشار آب (تا ١٠ دقیقه)

اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (تا ١٠ دقیقه)

قفل کردن NTC ها روی یک مقاومت کاذب

اشکال در کلید فشار چگالیده (چگالشی)

سبز چشمک زن – سریع

زمستانه ورود و خروج به سیستم سارا

زرد چشمک زن

Chimney Sweep (١۵ دقیقه با حداکثر توان کار می کند)
زمستانه

زرد ثابت

قطعی NTC آبگرم مصرفی (زمان بسته بودن آبگرم)
تابستانه / Standby

قرمز چشمک زن

تابستانه / قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی (در صورت باز شدن آبگرم در تابستانه) زمستانه

قرمز ثابت

قطعی NTC مدار گرمایش
تابستانه / زمستانه
Standby /

اشکال در کلید حداقل فشار آب (پس از ١٠ دقیقه)

اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ١٠ دقیقه)
تابستانه /
زمستانه

عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)

وجود اشکال در ترموستات ایمنی دود

(Nuova Benessere پکیج بوتان (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
١

قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل
٢

قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
٣

اشکال در کلید حداقل فشار آب
قرمز و زرد + ۴

مشکل ارتباطی ریموت کنترل اتاق با دستگاه
۵

قطعی NTC آبگرم مصرفی
۶

قطعی NTC مدار گرمایش
٧

 

بوش (مدل یورومکس / کلاسیک / کلاسیک سیلور / کامفورت)
مفهوم کد خطا
کد خطا

سنسور دود خراب یا سیم آن قطع شده است.
A3

فعال شدن سنسور دود در پکیج بدون فن
A4

سنسور NTC دود عدم تخلیه صحیح دود را اعلام می کند.
A6

اشکال در NTC مصرفی
A7

ارتباط CAN با برد قطع شده
A8

دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به ذمای مبدل اصلی c° ۲۰ اختلاف دارد.
AA

ارتباط بین TA211E یا RAM با برد قطع شده
AC

کلید کد خراب است.
B1

کنتاکت های پرشرسوئیچ دود در حین کار قطع می شود.
C1

پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشرسوئیچ دود قطع نمی شود.
C4

اشکال در پرشرسوئیچ دود پس از روشن شدن
C6

دبی آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است.
CA

ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است.
CC

ارتباط (جامپر) بین پایه ٨ و ٩ ترمینال قطع شده
D3

اشکال در NTC گرمایشی
E2

ترموستات حد عمل کرده است.
E9

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
EA

اشکال در واحد کنترل (برد)
F0

سیگنال اشتباه سنسور شعله (مشعل خاموش است ولی شعله احساس می شود)
F7

سیگنال اضافی سنسور شعله (پس از قطع شیر گاز شعله همچنان باقی می ماند)
FA

بی دلیل کلید Reset فشار داده شده است.
Fd

پکیج بوش (مدل تک مبدل کلاسیک)
مفهوم کد خطا
کد خطا

—–
نوع چشمک زدن
LED رنگ

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد c° ۱۰۵)
۵ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش
قرمز

بلوکه شدن دستگاه به دلایل:
عدم تشخیص یا تشخیص شعله
اشکال در NTC شوفاژ
اشکال در سیستم تخلیه دود پس از ١٠ دقیقه
افت فشار مدار گرمایش به کمتر از ۵/۰ بار پس از ٠١ دقیقه
روشن ثابت

بیاسی (مدل Rinnova)
مفهوم کد خطا
علامت
کد خطا

گاز قطع است یا عدم ایجاد شعله
Reset
E01

خرابی NTC حرارتی
Reset
E02

بلوک شدن (قفل شدن) کامل
Reset
E03

خطای حداقل فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ

E04

خطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش یا خرابی کنکتور فن

E05

خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ

E06

خرابی سنسور NTC آب مصرفی

E07

خرابی سنسور بیرونی (پروب)

E08

خرابی سنسور دود (خرابی پروب اگر موجود باشد)

E09

خطای فرمان سنسور بیرونی (پروب)
Reset
E10

خطای شعله اضافی
Reset
E11

خرابی سنسور NTC برگشت شوفاژ (اگر داشته باشد)

E12

ضریب K بالاتر از ٠۴ (اگر NTC برگشت موجود باشد)

E13

سیرکولاسیون وجود ندارد دما بیش از ١٠۵ درجه
Reset
E14

سیرکولاسیون وجود ندارد افزایش بیش از ۶.۵ K/S

E14

خرابی سنسور NTC ورودی آب مصرفی (اگر وجود داشته باشد)

E19

خرابی شیر گاز
Reset
E20-23

خطای غیر نرمال بودن سوخت برای روشن شدن دستگاه
Reset
E24

خطای غیر نرمال بودن سوخت برای کارکرد
Reset
E25

اشکال در سیم کشی قطع شدن مدار فشار

E69

نصب کیت کامل انجام نشده

E99

انتقال حرارت بخوبی انجام نمی شود (مبدل اصلی به فرعی)

L01

پکیج در حالت Stand by (سیستم ضد یخ فعال است)

در حالت فشار پایین مقادیر به صورت چشمک زن نمایش داده می شود. وقتی به فشار مورد نظر رسیدیم، به مدت ۵١ ثانیه مقدار آن نمایش داده شده و سپس ناپدید می شود.

b09

.است Post Circulation پمپ در حالت
(PO و درجه حرارت در حالت چشمک زن هستند)

PO 35

پکیج در حالت ضد یخ (Antifreeze)
(bp و درجه حرارت در حالت چشمک زن هستند)

bp 15

پلار (مدل اوشن استار)
مفهوم کد خطا
کد خطا

کمبود فشار آب مدار گرمایش – گیرپاژ پمپ – خرابی دیافراگم یا میکروسوئیچ
E1

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E2

اشکال در NTC گرمایشی
E3

اشکال در NTC مصرفی
E4

اخطار دودکش
E6

دمای بیش از حد مدار شوفاژ
E7

پکیج پلار (مدل لاکی استار)
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطا در سنسور آب سرد ورودی
E0

کمبود فشار آب مدار گرمایش – گیرپاژ پمپ – خرابی دیافراگم یا میکروسوئیچ
E1

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E2

اشکال در NTC گرمایشی
E3

اشکال در NTC مصرفی
E4

اخطار دودکش
E6

دمای بیش از حد مدار شوفاژ
E7

انتخاب غلط میکروسوئیچ های برد
EE

تاچی (تیپ
مفهوم کد خطا

کد خطا

نقص در احتراق
E1

فیوز حد
E2

نقص در تهویه
E3

کمبود آب
E4

سنسور آبگرم بهداشتی G12
E6

سنسور گرمایش G18
E7

یخ زدگی
E9

پکیج تاچی (تیپ
مفهوم کد خطا
کد خطا

نقص در احتراق
E1

نقص در تهویه (کانکت)
E2

نقص در تهویه (دیس کانکت)
E3

فیوز حد
E4

سنسور آب سرد ورودی سنسور آب سرد ورودی NCO
E5

سنسور آبگرم بهداشتی
E6

سنسور گرمایش
E7

نقص برد الکترونیکی
E8

کمبود آب
E9

پکیج تاچی (تیپ C و D)
مفهوم کد خطا

کد خطا

نقص در تهویه
E1

سنسور گرمایش G18
E2

سنسور آبگرم بهداشتی G14
E3

فیوز حد
E4

مدار شیر گاز (مدولار)
E5

نقص در احتراق
E6

نقص در شعله
E7

فشار گاز
E8

یخ زدگی
E9

وجود شعله پس از خاموش شدن
Eb

نقص برد الکترونیکی
EC

کمبود آب
EP

دمراد
مفهوم کد خطا
کد خطا

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
E01

اشکال در NTC مصرفی
E02

اشکال در NTC شوفاژ
E03

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E04

انسداد دودکش یا اشکال در سنسور فشار دودکش
E05

اشکال در ترموستات اتاقی (OTC)
E06

جا به جایی شیلنگ های سنسور فشار دودکش
E07

فن خاموش است ولی بر اثر باد، هوا در دودکش جریان دارد.
E08

اشکال در سیم کشی برق یا ارت
E09

افت فشار آب مدار گرمایش
E10

عدم گردش آب در مدار گرمایش
E11

افت ولتاژ ورودی به کمتر از ١۶۵ ولت
E12

پکیج دمراد (مدل HBA)
مفهوم کد خطا
کد خطا

فشار کم مدار شوفاژ (CH)
F0

ترموستات دمای بیش از حد
F1

اشکال در سنسور آب مصرفی (DHP)
F2

اشکال در سنسور گرمایش (CH)
F3

شعله (آیونایز) (عمل ReseW بایستی انجام شود)
F4

اشکال در سنسور فشار دودکش
F5

اشکال در سنسور هوای خارج (ترموستات اتاقی)
F6

وجود سنسور هوای خارج و آماده بودن OTC (همیشه روشن نمی شود)
OC

عدم وجود سنسور هوای خارج
CC

پکیج دمراد
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای سنسور آب ورودی
E0

آب کافی به دستگاه نمی رسد. (افت فشار آب مدار گرمایش)
E1

خطای جرقه زنی و یا مشکل در برقراری شعله
E2

اشکال در سنسور آب مصرفی
E3

اشکال در سنسور گرمایش
E4

برای خروج گازهای حاصل از احتراق مشکل ایجاد شده است و یا خطای سنسور ایمنی دودکش
E6

خطای سوئیچ حرارتی
E7

کلید و یا کلید هایی اشتباه زده شده است.
EE

دیلاکس
مفهوم کد خطا

کد خطا

دمای بیش از حد
۰۱

عدم چرخش آب
۰۲

نقص در تشکیل جرقه
۰۳

عدم تشکیل شعله
۰۴

قطعی سیم سنسور گرمایشی
۰۵

اتصال کوتاه سنسور گرمایشی
۰۶

قطعی سیم سنسور آبگرم
۰۷

اتصال کوتاه سنسور آبگرم
۰۸

نقص در فن
۰۹

نقص در سنسور فشار هوا
۱۰

قطعی در کار فلوسوئیچ آب مدار گرمایشی
۱۳

خطای سیستم اعلان نشتی گاز (انتخابی)
۱۴

خطای برد الکترونیک
۱۵

افزایش بیش از حد دمای تجهیزات الکترونیکی
۱۶

تنظیمات دیپ سوئیچ
۱۷

(ATRON H 28 & ATRON H 24 پکیج دیمردکوم (مدل
مفهوم کد خطا
Reset حالت
کد خطا

حرارت بیش از حد
Reset
F01

خطای NTC آبگرم مصرفی

F02

خطای NTC جریان مدار گرمایشی

F03

خطای یونیزاسیون
Reset
F04

خطای جریان هوا

F05

خطای NTC برگشت مدار گرمایشی

F06

نشت از شیر گاز
Reset
F07

حرارت بیش از حد مدار گرمایشی و NTC (درجه حرارت خروجی مدار گرمایشی بالای c° ۹۵ رسیده است)

F08

خطای پرشرسوئیچ هوا

F09

کاهش فشار آب مدار گرمایشی

F10

خطای گردش آب (اختلافدمای آب رفت و برگشت بیشتر از c° ۳۰ می باشد.)

F11

ولتاژ پایین (کمتر از ١۶۵ ولت)

F12

خطای اتصالات سنسور NTC مدار گرمایشی
(درجه حرارت برگشت مدار گرمایشی c° ۷ به مدت ٠٢ ثانیه داغ تر از درجه حرارت مدار گرمایشی می باشد. این کد هنگام جریان یافتن آبگرم مصرفی ظاهر نمی گردد.)

F13

 

دئوترم
مفهوم کد خطا
کد خطا

قطع / نوسان گاز – عدم استفاده از شیلنگ با سایز مناسب یا اسفاده از سرشیلنگی – عدم عملکرد صحیح الکترود جرقه و یا شیر برقی گاز
E1

عدم عملکرد صحیح پمپ – مبدل ها رسوب گرفته اند – سیستم هوا گرفته است.
E2

فن دار : عدم عملکرد صحیح سوئیچ هوا و یا فن بدون فن : عدم عملکرد صحیح سنسور دود – مسدود بودن دودکش – طول دودکش
E3

فشار آب سیستم شوفاژ کم است – عدم عملکرد صحیح پرشرسوئیچ آب
E4

خرابی برد الکترونیک
E5

عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی
E6

عدم عملکرد صحیح NTC شوفاژ
E7

عدم عملکرد صحیح سیستم مقابله با یخ زدگی (آنتی فریز)
E9

عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی و یا شوفاژ و یا سیم های آنها
۹۹

پکیج رادیانت
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E01

افزایش دمای گرمایش به بیش از c° ۹۵ (فعال شدن کلید حرارتی)
E02

فعال شدن پرشر سوئیچ دود
E03

افت فشار آب مدار گرمایش
H20

اشکال در NTC شوفاژ
E05

اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E06

انسداد دودکش یا اشکال در پرشرسوئیچ دود
E14

مدلار کردن شیر گاز
E17

نقص در مدار گرمایش
E18

خطا در برنامه ریزی پارامترها و یا از بین رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E21

خطا در برنامه ریزی پارامترها و یا از بین رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E22

خطا در حسگر شعله
E35

خرابی منبع تغذیه برد
E40

خطای یخ زدگی در مسیر گرمایش
F08

خطای یخ زدگی در مسیر مصرفی
F09

پکیج روکا (مدل دیجیتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشکال در فعال شدن فیوزاطمینان
۰۸

وجود نویز الکترونیکی در کنترل پانل سوکت های اتصال به بردالکترونیکی و جرقه زن ها واتصالات برقی آن و سنسورها باید بازدید گردد رسوب نداشته باشند.
۲۱

شیرآلات بهداشتی محل موردنظر بررسی گردد که آیا نشتی دارد یا خیر؟
اگردرسیستم آب ورودی شهر پمپ تحت فشار، وجود دارد می بایست بررسی گردد که منبع انبساط آن هوا دارد یا خیر؟
۲۲

نویز الکترونیکی درکنترل پانل بخصوص درقسمت الکترود جرقه زن و اتصالات آن بررسی گردد.
۲۳

اشکال دراتصالات سوکتهای کنترل پانل بخصوص دراتصال سیم شیرگاز به کنترل پانل (تعیین نوع و مدل کنترل پانل در این مورد الزامیست)
۲۴

رفت وبرگشت آب اشتباه نصب شده است.
سنسورآب گرم ازجای خود درآمده است.
سنسورآب گرم مشکل دارد.
۲۵

مشکل شیرگاز می باشد. ( این کد تنها در دستگاه لائورا ۳۵/۳۵ دیده می شود.)
۲۶

مربوط به شیرگاز و اتصالات برقی مربوط به آن می باشد. ( این کد تنها در دستگاه لائورا ۳۵/۳۵ دیده می شود.)
۲۷

پکیج وستن (مدل دیجیتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشکال درسنسورهای خارجی دستگاه
E11

ارتباط بین سوئیچ فشار و گروه هیدرولیکی قطع شده
E12

گرفتگی درگروه هیدرولیک ها و سوئیچ فشار
E13

سیستم در حال پرشدن می باشد.
E18

اشکال درسیستم پرشدن مدار
E19

قطع ارتباط بین سلکتورها و برد الکترونیکی
E31

داخل مبدل رسوب گرفته است. (در وستن ساده چراغ ٧٠ و ٨٠ باهم چشمک می زنند)
E32

مربوط به ولتاژ برق است که پایین می باشد.
E98

های روکا و وستن (کد خطاهای مشترک)
نوع عیب و راهکارهای رفع آن
وستن دیجیتال
وستن ساده
روکا دیجیتال
روکا ساده

اشکال درسنسور آب گرم
E06
۷۰
۰۱
۴۰-۹۰

اشکال درسنسور مدار شوفاژ
E05
۸۰
۰۲
۵۰-۹۰

گرمای بیش ازحد درمبدل دستگاه باعث شده تا سنسور حد c° ۱۰۵ بصورت خودکا ر قطع شود.

E26
E25
E02
۴۰
۰۶
۵۰-۶۰-۹۰
۵۰-۶۰-۷۰-۹۰

دراین حالت رله قسمت کنترل الکترونیکی اشکال دارد وشعله دستگاه خاموش شده است.
E35

۰۴
۶۰-۹۰

اشکال ازجانب لوله های اطمینان می باشد که باید بخش الکترونیکی کنترل شود.۰۵
۴۰-۶۰-۹۰

این حالت مطابق مورد قبل یرطرف می گردد.
E98
E99

۰۵ & 10
۴۰-۷۰-۹۰

مشعل دستگاه خاموش شده است.
تاخیر زمانی برای روشن شدن مشعل که علت آن جرقه کوتاه بوده است.
برق ورودی کمتر از ۵٩١ ولت است.
E97
چراغ
شیرآب و رادیاتور چشمک می زند.
۱۱
۵۰-۷۰-۹۰

این حالت مطابق مورد قبل یرطرف می گردد.
E97
چراغ
شیرآب و رادیاتور چشمک می زند.
۱۳
۴۰-۶۰-۷۰-۹۰

این خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن (اتمسفریک) می باشد که ا ز عدم تهویه و خروج دود از دودکش ناشی می شود.
E03
۵۰
۰۷
۴۰-۶۰-۷۰-۹۰

این خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن (اتمسفریک) می باشد.

E03
۵۰
۱۵
۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۹۰

این خطاها مربوط به قسمت گاز و شیرگاز دستگاه می باشد.

E04
E01
۳۰
۱۲
۶۰-۷۰-۹۰

این حالت مطابق مورد قبل برطرف می گردد.
E01
E04
۳۰
۱۷
۴۰-۸۰-۹۰

این مورد مربوط به پکیج های فن دار بوده که دراین حالت باز شدن سوئیچ فشارفن با تاخیرعمل نموده است.
E01
E04
۳۰
۱۹
۴۰-۵۰-۸۰-۹۰

این مورد نیز مشابه مورد قبل است با این تفاوت که بسته شدن سوئیچ فشارفن با تاخیر صورت گرفته است.
E01
E04
۳۰
۲۰
۶۰-۸۰-۹۰

این عیب دراثرکمبود فشارآب در مدار شوفاژ می باشد.
E10
۶۰
۰۳
۴۰-۵۰-۹۰

دستگاه Reset گردد، در صورت برطرف نشدن برد الکترونیکی نیاز به تعمیر دارد.۸۰ ۹۰

ری
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E1

افزایش بیش از حد دمای گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)
E2

انسداد دودکش یا اشکال در پرشرسوئیچ دود
E3

افت فشار آب مدار گرمایش
E4

اشکال در NTC مصرفی
E6

اشکال در NTC شوفاژ
E7

دستگاه در معرض یخ زدگی است.
E9

پکیج سونیه دوال (مدل Isotwin)
مفهوم کد خطا
کد خطا

اشکال در روشن شدن شعله
F4 – F1

اشکال در تخلیه دود
F2

کمبود هوا
F3

افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
F5

خطا در اندازه گیری دمای NTC 2
F6

پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای سیستم جرقه زنی – نرسیدن گاز یا خرابی الکترود جرقه
E01

فعال شدن ترموستات حد به دلیل بالا رفتن غیر معمول دما
E02

نارسایی دودکش یا انسداد مسیر مکش دودکش
E03

خرابی سنسور شوفاژ
E05

خرابی سنسور آبگرم مصرفی
E06

پایین بودن فشار آب سیستم گرمایشی
E10

از کار افتادن پمپ سیرکولاتور یا انسداد مسیر شوفاژ
E25

کمبود شعله اولیه – نرسیدن حرارت لازم به یون کنترل شعله
E35

پکیچ شاپه (مدل آنالوگ)
مفهوم کد خطا
کد خطا

نشانگر قطع گاز یا نوسان برق
۳۰

ترموستات حد فعال می باشد.
۴۰

مسدود بودن مسیر دودکش یا نقص فن
۵۰

نشانگر فقدان آب
۶۰

نشانگر غیر فعال بودن سنسور آبگرم مصرفی
۷۰

نشانگر غیر فعال بودن سنسور گرمایش مرکزی (شوفاژ)
۸۰

پکیج شفیع سازه شرق (مدل Unical)
مفهوم کد خطا
کد خطا

بوبین شیربرقی قطع است.
۰۱

سنسور بیرونی قطع است.
Eb

دمای بسیار بالا
HE

یخ زدگی (با کاهش دمای سنسور شوفاژ به کمتر از ۲ °c و روشن شدن برتر برای افزایش دما تا ۵ °c این علامت ظاهر می شود)
Fr

عملکرد ترموستات حد در اثر افزایش دمای سیستم
HL

خطا در سنسور آب مصرفی
db

خطا در سنسور مدار گرمایشی
Hb

کمبود فشار آب مدار گرمایشی
LP

قطع شدن فن – اتصال کوتاه یا نصب نادرست سیم های فن
AS

اشکال در تخلیه محصولات احتراق
AF

خاموش شدن یا قفل شدن – بدلیل نبودن گاز و یا عدم تشخیص اشتعال برتر (شعله) دستگاه روشن نمی شود.

شعله کاذب
Fd

تنظیمات کارخانه دستکاری شده است.
FP

اشکال داخلی در برد
E1

پایین بودن ولتاژ برق
LL

خطا در اتصال فن
۲۳

تداخل داخلی در برد
E2

خطا در مدار کنترل شعله
E3

خطا در ماژول شیر برقی
E4

خطا در حافظه برد
E5

شاسی ریست همیشه فعال است.
E6

بیش از حد فشردن شاسی ریست
rE

(Domiitech F24/F32 & C24/C32 فرولی (مدل
علت احتمالی
مفهوم کد خطا
کد خطا

نبودن گاز
مشعل روشن نمی شود.
A01

الکتورد معیوب

 

شیر گاز معیوب

 

توان اشتعال پایین

 

الکترود معیوب
علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است.
A02

برد الکترونیکی معیوب

 

سنسور مدار شوفاژ معیوب است.
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد c° ۱۰۵)
A03

عدم گردش آب در مدار شوفاژ

 

وجود هوا در مدار

 

اتصال ترموستات باز است.
فعال شدن ترموستات دود ({بدون فن} در این حالت از کارکرد دستگاه به مدت ٠٢ دقیقه جلوگیری می شود.)
F04

سیم کشی معیوب

 

قطر نامناسب دودکش یا گرفتگی دودکش

 

اتصال سوئیچ فشار هوا باز است
سوئیچ فشار هوا یا فن عمل نمی کند. ({فن دار} عدم عملکرد فن به مدت ٠٢ ثانیه)
F05

سیم کشی معیوب

 

نقص در دیافراگم

 

دوکش نامناسب و یا دودکش مسدود

 

پایین بودن فشار گاز اصلی
الکترود جرقه زن عمل می کند ولی شعله تشکیل نمی شود.
A06

عدم تنظیم فشار گاز مشعل

 

—–
افزایش بیش از حد دمای مبدل
A08

سنسور معیوب
اشکال در NTC مدار شوفاژ
F10

سیم کشی معیوب

 

قطعی اتصالات سیم کشی

 

سنسور معیوب
اشکال در NTC مدار آبگرم بهداشتی
F11

سیم کشی معیوب

 

قطعی اتصالات سیم کشی

 

سنسور معیوب
اشکال در سنسور دوم (اطمینان) مدار شوفاژ
F14

سیم کشی معیوب

 

قطعی اتصالات سیم کشی

 

ایراد در منبع برق شهر
ولتاژ برق مصرفی کمتر از ١٧٠ ولت می باشد
F34

ایراد در منبع برق شهر
نوسان در فرکانس برق ورودی
F35

پایین بودن بیش از اندازه فشار
افت فشار آب مدار شوفاژ
F37

سوئیچ فشار آب قطع و یا معیوب می باشد

 

سنسور مدار شوفاژ و یا سنسور آبگرم بهداشتی از لوله جدا شده است.
اشکال در محل قرارگیری سنسورها (NTC)
A41

سنسور معیوب
اشکال در سنسور دوکاره (اختلاف دمای دو سنسور اطمینان و شوفاژ)
F42

عدم گردش آب در سیستم
فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی
F43

وجود هوا در مسیر

 

قطعی در سیم کشی
اشکال درمدولاتور (سیم پیچ تدریجی) شیر گاز
F50

—–
اشکال در سیستم تخلیه دود (فقط در مدل Divatech
(F24D/F32D
A51

گازر
مفهوم کد خطا
کد خطا بدون LED
کد خطا LED

کمبود آب دستگاه
چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمک می زند.
E01

خطای جرقه
چراغ قرمز روشن می شود.
E02

خطای حسگر آبگرم
چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود.
E03

خطای حسگر آبگرم مصرفی
چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود.
E04

خطای دودکش
چراغ های زرد و قرمزهمزمان به صورت چشمک زن فعال می شوند.
E06

خطای دمای بالا
چراغ قرمز بصورت چشمک زن فعال می شود.
E07

(ECO3 240 Fi – ۲۸۰ Fi گرم ایران (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

خطای فشار گاز
E01

خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی صادر شده است.
E02

خطا توسط کنترل کننده فشار دودکش (پرشرسوئیچ) صادر شده است.
E03

خطای سنسور NTC حرارت مرکزی
E05

خطای سنسور NTC آبگرم مصرفی
E06

کم بودن فشار آب
E10

دمای پکیج بیشتر از حداکثر ممکن شده است. (احتمالا پمپ از کار افتاده و یا مسیر گرمایش مسدود شده است)
E25

خطای شعله
E35

(Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS پکیج گلدیران (مدل
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E1

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
E2

اشکال در سیستم تخلیه دود
E3

افت فشار آب مدار گرمایش
E4

اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E6

اشکال در NTC شوفاژ
E7

انجماد در سیستم گرمایش (افت دمای سیستم به کمتر از c° ۲)
E9

پکیج لامبرت (مدل دیجیتال)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E01

اشکال در سیستم تخلیه دود
E02

اشکال در NTC شوفاژ
E03

اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E04

عدم عملکرد صحیح مدولاتور شیر گاز
E05

دمای آب مدار به بیش از c° ۹۰ افزایش یافته
E06

عدم گردش آب در مدار گرمایش
E07

افت فشار آب مدار گرمایش
E08

فعال شدن کلید حرارتی
E09

 

لورچ دو مبدله (مدل آریان)
مفهوم کد خطا

کد خطا

انجام نشدن اشتعال
E1

عملکرد سوئیچ فشار هوا
E2

ترمیستور سیستم گرمایش
E3

ترمیستور آب مصرفی
E4

خطای مدولاتور شیر گاز
E5

افزایش دمای آب سیستم گرمایشی
E6

خطای سوئیچ فشار هوا
E7

کاهش فشار آب سیستم گرمایش
E8

عملکرد کلید حرارتی حد
E9

افزایش فشار آب سیستم گرمایش
E10

خطای برد الکترونیکی
E13

خطای موقت عملکرد سوئیچ فشار هوا
E15

خطای کنترلی برد الکترونیکی
E16 & E99

یخ زدگی مبدل اصلی
E25

خطای عملکرد رله برد الکترونیکی
E26

پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)
مفهوم کد خطا
کد خطا

انجام نشدن اشتعال
E1

عملکرد سوئیچ فشار هوا
E2

ترمیستور سیستم گرمایش
E3

ترمیستور آب مصرفی
E4

خطای مدولاتور شیر گاز
E5

افزایش دمای آب سیستم گرمایشی
E6

خطای سوئیچ فشار هوا
E7

کاهش فشار آب سیستم گرمایش (کمتر از ۴۵/۰ بار)
E8

عملکرد کلید حرارتی حد
E9

خطای قفل اصلی
E10

خطای عملکرد رله برد الکترونیکی
E12

خطای موقت عملکرد سوئیچ فشار هوا
E15

خطای تنظیم پارامترها
E16

یخ زدگی مبدل اصلی
E25

مارس
مفهوم کد خطا

کد خطا

افت فشار آب مدار گرمایش
yL

انسداد ، دودکش خطای پرشرسوئیچ دود
Fy

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
DH

NTC مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد.
HS

NTC مدار رفت شوفاژ اشکال دارد.
CS

خروج آبگرم مصرفی اشکال دارد.
Sy

بدون عبور آب از مبدل مشعل روشن است.
GS

آب دستگاه در معرض یخ زدگی است.
CO

پکیج مگاترم (گروه مگا)
مفهوم کد خطا
کد خطا

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E1

افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از ۹۵ °c (فعال شدن کلید حرارتی)
E2

انسداد ، دودکش خطای پرشرسوئیچ دود
E3

افت فشار آب مدار گرمایش
E4

NTC آبگرم مصرفی
E6

NTC رفت مدار گرمایش
E7

آب دستگاه در معرض یخ زدگی است.
E9

وجود رسوب در مبدل حرارتی
E10

پکیج مگاترم (گروه مرکوری)
مفهوم کد خطا
کد خطا

افت فشار آب مدار گرمایش
E0

عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E1

NTC آبگرم مصرفی
EE

NTC رفت مدار گرمایش
E3

انسداد ، دودکش خطای پرشرسوئیچ دود
E4

انسداد ، دودکش خطای پرشرسوئیچ دود
E5

حسگر شعله
E6

بالا رفتن دمای مدار گرمایش
E7

بالا رفتن دمای مدار رفت گرمایش (۸۵ °c)
E8

افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از ۹۵ °c (فعال شدن کلید حرارتی)
E9

دمای آبگرم مصرفی از ۸۵ °c تجاوز نموده
EF

سنسور آب سرد ورودی اشکال دارد.
EL

سوکت های روی برد یا برد کنترل
EC

ناوین

نوافلوریدا (مدل Vela)
مفهوم کد خطا
LED 1
LED

پکیج به برق متصل است
n/a
سبز

وجود شعله
n/a
زرد

حرارت مرکزی فعال است
سبز
n/a

خاموش شدن پکیج به علت خاموش شدن شعله
خاموش
قرمز

خاموش شدن ترموستات گاز (در مدل های CTN)
زرد
خاموش

خاموش شدن سوئیچ فشار هوا / گاز ( در مدل های CTFS)
زرد
خاموش

خاموش شدن ترموستات ایمنی
قرمز
خاموش

خاموش شدن دستگاه – عملکرد ترموستات ایمنی
چراغ سبز چشمک می زند
خاموش

اخطار شیر گاز
چراغ زرد چشمک می زند
خاموش

کلید اخطار فشار آب
چراغ قرمز چشمک می زند
n/a

کلید اخطار جریان حرارت مرکزی
چراغ زرد و قرمز چشمک می زند
خاموش

کلید اخطار جریان آبگرم مصرفی
چراغ سبز و قرمز چشمک می زند
خاموش

پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor)
مفهوم کد خطا چراغ چشمک زن
مفهوم کد خطا چراغ روشن
رنگ
LED

——
منبع برق پکیج روشن و متصل است.
سبز
١

پکیج به دلیل نقص فنی خاموش شده است.
دمای آب در سیستم گرمایش بین ٢۵ و ۵٣ درجه سلسیوس است.
قرمز
٢

ترموستات ایمنی پکیج آن را خاموش کرده است.
دمای آب در سیستم گرمایش بین ٣۶ و ۵۴ درجه سلسیوس است.
قرمز
٣

در سیستم تخلیه نقصی وجود دارد (مدل
های RTN،CTN) یا در لوله کشی هوای ورودی و خروجی گازهای تخلیه اشکالی وجود دارد.(مدل های RTFS،CTFS)
دمای آب در سیستم گرمایش بین ۴۶ و ۵۵ درجه سلسیوس است.
قرمز
۴

مشعل خاموش است.
دمای آب در سیستم گرمایش بین ۵۶ و ۵۶ درجه سلسیوس است.
قرمز
۵

فشار آب در پکیج بسیار پایین است.
دمای آب در سیستم گرمایش بین ۶۶ و ۵٧ درجه سلسیوس است.
قرمز
۶

دمای گرمایش مرکزی بالای ٨۵ درجه سلسیوس است.
دمای آب در سیستم گرمایش بین ٧۶ و ۵٨ درجه سلسیوس است.
قرمز
٧

پکیج به دلیل نقص فنی خاموش شده است.
شعله در مشعل در حال احتراق است.
زرد
٨

 

وایلانت

افزایش حداقل قدرت دستگاه برای جلوگیری از تشکیل رطوبت در دودکش
d.85

تنظیم دمای استارت برای مدار آب بهداشتی
d.88

تنظیم کد دستگاه
d.93

ریست (بازگشت به تنظیم کارخانه)
d.96

پکیج یونیکال (مدل کندانسینگ Alkon 09)
راه حل ممکن
مفهوم کد خطا
کد خطا


سنسور بیرونی قطع است.
Eb


سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گردیده است.
rb


پارامترهای عملکرد دستگاه ایراد پیدا کرده اند.
SP


آب در مدار اولیه دستگاه گردش کافی ندارد.
LC

بستگی به برق مصرفی دارد. (فرکانس و ولتاژ برق مصرفی خارج ار حد استاندارد است)
تغذیه نادرست جهت برنر
bU

گردش آب در ذاخل مدار اولیه دستگاه بسیار ضعیف است.
ایراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ
-LC-

سنسور مدار رفت و برگشت نسبت به هم معکوس نصب شده اند.
ایراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ
SE


عملکرد فن (سرعت نادرست)
-FE-


دمای دستگاه بسیار بالاست.
-HE-


فشار آب در مدار شوفاژ ناکافی است.
-LP-

زمانی که سنسور دمای آب رفت شوفاژ به زیر c° ۲ برسد، برنر تا رساندن دمای دیگ به c° ۵ روشن خواهد ماند.
یخ زدگی
-Fr-


وارد عمل شدن ترموستات حد
-HL-


سنسور آبگرم مصرفی وارد عمل شده است.
-db-


تنظیمات کارخانه ایراد پیدا کرده اند.
-FP-

نبود گاز و یا اشتعال برنر
خاموش شدن دستگاه


شناسایی شعله قبل از مرحله اشتعال
-Fd-


شناسایی شعله بعد از مرحله اشتعال
-OL-


آسیب دیدن سیستم کنترل شعله
-bC-

یونیکال (مدل IDEA)

پکیج یونیکال (مدل EVE)
مفهوم کد خطا
کد خطا

قطع بوبین شیر برقی
۰۱

ایراد فن در مدل فن دار
AS

دمای بیش از حد دستگاه
HE

اشکال در تخلیه دود
AF

فشار ناکافی آب (یا عملکرد پرشرسوئیچ)
LP

یخ زدگی
FC

عملکرد ترموستات حد
HL

خطا در سنسور آبگرم مصرفی
db

خطا در سنسور مدار شوفاژ
Hb

دستکاری تنظیمات کارخانه
FP

به دلیل نبودن گاز یا جرقه نزدن فندک شعله نداریم و یا شعله تشخیص داده نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا
×